ClassDojo

Táim ag úsáid ClassDojo le cúpla bliain anuas. Bím ag úsáid na póintí ClassDojo mar rud dearfach sa rang. Is féidir póintí dearfach agus díultach a úsáid le ClassDojo. De gnáth, bím ag úsáid na póintí dearfach. In éineacht le póintí a bhaint amach bíonn scéalta beaga ann maidir le dearcadh dearfach.  Baineann na páistí an sult as na scéalta. Is féidir leis na tuistí ceangal a dhéanamh le ClassDojo agus féacháint ar conas atá ag éirí leis na páistí.

I’ve been using ClassDojo for the last several years and I love it. I use Classdojo as a way for the children to collect individual and group points.  Classdojo offers positive and negative points. I always use the positive points and they are editable as well. Along with the point, Classdojo has stories on Growth Mindset. I have to say that the kids really enjoy listening and watching the stories. Parents can also connect to ClassDojo and see how the children are progressing.  I’ve been a Classdojo Mentor for the past two years and I love using ClassDojo.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s